Wprowadzenie do Life Settlements

//lifesettlements.pl/wp-content/uploads/2021/02/baner-ads-google-2.jpg

Kilka słów o Life Settlements

Life Settlements to "techniczny" termin dotyczący odsprzedaży inwestorowi polisy ubezpieczeniowej na życie. Ubezpieczenie na życie to aktywo, które można sprzedać tak jak dom lub samochód. Amerykanie, a szczególnie seniorzy, którzy z różnych względów nie potrzebują już swojej polisy na życie, mają możliwość jej sprzedaży na rynku wtórnym. Inwestor przejmuje wówczas prawa i obowiązki dotychczasowego właściciela polisy, nie staje się on osobą ubezpieczoną, lecz nabywa prawo do sumy ubezpieczenia.

Inwestycja w amerykańską polisę z rynku wtórnego (US-Life Settlements) nie jest powiązana z rynkiem kapitałowym natomiast generuje podobny zysk jak bardzo dobra inwestycja w nieruchomość. Nie wymaga jednak zaangażowania tak dużych środków finansowych, kosztów zarządzania, utrzymania itp. Jest klasyczną inwestycją pozwalającą osiągnąć godziwy dochód pasywny.

Life Settlements może stanowić solidne uzupełnienie portfela inwestycyjnego każdego poważnego inwestora. Inwestorzy nie korzystają z pośrednictwa funduszu inwestycyjnego, nie ponoszą żadnych ukrytych, dodatkowych kosztów lecz inwestują w konkretną wybraną przez siebie polisę. Stosunkowo niski próg wejścia, konkurencyjna stopa zwrotu i wysoki stopień bezpieczeństwa czynią tę inwestycję „rodzynkiem” wśród innych dostępnych na rynku.

Nasza oferta dostępna jest w Polsce od 2018 r. Wybrało już ją kilkudziesięciu polskich inwestorów.

Obejrzyj film i dowiedz się Co to jest Life Settlements?

 

Bezpieczeństwo inwestycji Life Settlements

Oparte jest na trzech filarach:
  1. Największym na świecie rynku ubezpieczeń na życie.
  2. Udziału renomowanych partnerów.
  3. Możliwości wycofania kapitału po upłynięciu okresu prognozy medycznej.

 

Ad.1. Amerykański system ubezpieczeń na życie istnieje od ponad 110 lat. W USA ubezpiecza się na życie o wiele większy odsetek obywateli niż w Polsce. Towarzystwa ubezpieczeniowe należą do  najstarszych i najsolidniejszych firm w kraju. Wiele z nich jest notowanych na NYSE i wchodzi w skład indeksu S&P 500. Roczna sumaryczna składka zbierana przez sektor Life Insurance to 615 mld USD, a całkowite przychody przekroczyły 1 bilion USD (2018) . Dla porównania roczny budżet Polski to ok 104 mld USD (2019). Nasi amerykańscy partnerzy oferują polisy towarzystw z najwyższym ratingiem. W wielu Stanach wypłata sumy ubezpieczenia objęta jest gwarancją do 0,5 mln USD. Firmy tego sektora ubezpieczeniowego podlegają nadzorowi SEC (amerykańskiej Komisji  Papierów Wartościowych i Giełd. Powszechna jest wzajemna reasekuracja firm tego sektora.

 

Ad.2. Inwestując w polisę z rynku wtórnego USA Life Settlements- nie przekazujesz pieniędzy na konto ani polskiej, ani amerykańskiej spółki. Wpłacasz je na konto powiernicze (trust) Banku of Utah prowadzone przez jeden z najstarszych i największych banków USA - JPMorgan Chase & Co.  Z tego rachunku są regulowane składki ubezpieczeniowe dotyczące danej polisy.

Kontrakt trustu został tak sporządzony, że chroni on efektywnie środki zgromadzone w truście przed roszczeniami wierzycieli.  Inwestorzy są beneficjentami uprawnionymi do otrzymania określonej części sumy ubezpieczenia, która jest wypłacana przez ubezpieczyciela – Life Insurance Company -  na rachunek trustu po zapadnięciu polisy.

 

Ad.3.

Po upływie czasu prognozy medycznej - Life Expectancy - masz prawo wycofać się z inwestycji ponosząc jedynie koszty administracyjne w wysokości 250USD niezależnie od zainwestowanej kwoty. Możesz w pełni kontrolować swoją inwestycję.

Pomocne linki:

Partnerzy

Fidelity Settelments
Bank of Utah
j.p.Morgan
Habersham - Poland