Najczęściej zadawane pytania

Czym są amerykańskie polisy z rynku wtórnego zwane też US-Life Settlements?

US-Life Settlements czyli amerykańskie ubezpieczenia na życie z rynku wtórnego. Prawne usankcjonowanie tego rynku nastąpiło w 1911 r. w wyniku wyroku Sądu Najwyższego USA. Obywatele USA (bardzo często są to ludzie w podeszłym wieku lub ciężko chorzy) niepotrzebujący już swojej polisy ubezpieczeniowej na życie mają możliwość jej odsprzedaży (dokładniej cesji praw z niej wynikających) na rynku wtórnym. Zamieniają w ten sposób zbędną im już ochronę ubezpieczeniową na gotówkę niezbędną do zapewnienia sobie godnego życia.

Dlaczego obywatele USA sprzedają swoje polisy ubezpieczenia na życie?

Amerykańskie ubezpieczenia na życie zawierane są przeważnie jako zabezpieczenie indywidualnego ryzyka. Jeśli ubezpieczony w wyniku zmiany swojej życiowej sytuacji nie jest w stanie dalej utrzymywać swojej polisy, ma możliwość jej odsprzedaży zamiast anulowania i otrzymania od ubezpieczyciela bardzo niskiej sumy za wykup. Poprzez sprzedaż na rynku wtórnym ubezpieczony uzyskuje znacznie wyższą kwotę niż w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

Od kiedy ta forma inwestycji jest dostępna w Niemczech i w Polsce?

Pierwsze polisy zaoferowano w Niemczech w 2003 roku. W Polsce oferujemy ten rodzaj inwestycji od lutego 2018. Środki na inwestycję nie są przekazywane na konto polskiej, niemieckiej czy amerykańskiej spółki. Są deponowane w USD przez inwestora bezpośrednio na rachunku powierniczym Bank of Utah w JPMorgan Bank w New York Citi.

Jakiej stopy zwrotu można się spodziewać?

Ogólna stopa zwrotu znana jest w momencie dokonywania inwestycji i wynosi od 16% min. Roczna oczekiwana stopa zwrotu jest zależna od prognozowanego czasu życia i z reguły wynosi od około 7% do 10% rocznie. Każda polisa ma indywidualny przebieg. Zdarzają się sporadycznie polisy o stopie zwrotu 5% p.a. a także powyżej 40% p.a.

Przykład

Suma inwestycji:
100 000 USD

Prognozowany czas życia:
48 miesięcy

Wypłata z polisy:
132 000 USD

Zysk całkowity:
32%

Wypłata może nastąpić np. już po sześciu miesiącach lub po sześciu latach w zależności od tego, kiedy nastąpi wypadek ubezpieczeniowy. Stąd wynika różny poziom rocznej stopy zwrotu.
Wypłata po 6 miesiącach = 64% rocznie
Wypłata po 12 miesiącach = 32% rocznie
Wypłata po 48 miesiącach = 8,00% rocznie
Wypłata po 60 miesiącach = 6,19 % rocznie
Wypłata po 72 miesiącach = 5,33% rocznie

Co stanie się z polisą w razie mojej śmierci?

W umowie sprzedaży inwestor wskazuje osobę upoważnioną do wypłaty sumy ubezpieczenia. Pozwala to uniknąć postępowania spadkowego.

Czy polisę zakupioną na rynku wtórnym traktować jako inwestycję długo-czy krótkoterminową?

Czas trwania inwestycji w polisy na rynku wtórnym zależy tylko o długości życia ubezpieczonego. Polisy oferowane przez FIDELITY OF GEORGETOWN mają prognozowany czas od 24 miesięcy (roczna oczekiwana stopa zwrotu od 7%) do 72 miesięcy i więcej (roczna oczekiwana stopa zwrotu od 9 % do 10% ). Jest to więc inwestycja średnioterminowa, podobnie jak inwestycja w obligacje skarbowe, lecz o wyższej stopie zwrotu.

Czy inwestycja w polisę na rynku wtórnym jest bezpieczna ?

Profesjonalnie przeprowadzona transakcja sprzedaży (cesji) oraz dostępne zabezpieczenia typowe dla rynku ubezpieczeniowego dają wysoki poziom bezpieczeństwa, nieodbiegający od zakupu polisy na rynku pierwotnym - czyli bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego. Nadzór nad tym rynkiem sprawuje amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). W celu dodatkowego zabezpieczenia jakości FIDELITY OF GEORGETOWN nabywa tylko polisy od amerykańskich zakładów ubezpieczeń na życie, które w uznanym ratingu ubezpieczycieli agencji A.M. Best zostały ocenione na B+ (zgodnie z Standard & Poor’s = A) lub wyżej.

analiza efektywności inwestycji w polisę z rynku wtórnego
możliwość indywidualnego wyboru polisy z rynku wtórnego