Pod pojęciem "inwestycja", "zakup polisy", używanych na naszej stronie dla uproszczenia, należy rozumieć odpłatną cesję praw i obowiązków wynikających z polisy ubezpieczenia na życie, tzn. "inwestor" staje się ubezpieczającym i uposażonym (w części proporcjonalnej do swojego wkładu).

Rynek wtórny polis na życie

Rozpoczął się czwarty kwartał 2020 roku. Mamy największe na świecie ujemne realne stopy procentowe, a więc największy rozjazd między poziomem inflacji i oprocentowaniem oszczędności. Niskie stopy procentowe, wysoka inflacja i podatek Belki to idealny mix, by „niszczyć’ nasz kapitał.

Dodatkowo rząd obniżył – średnio o połowę – oprocentowanie obligacji skarbowych. Jednocześnie w kraju panuje wysoka realna inflacja odczuwana przez społeczeństwo, która znacznie odbiega od CPI ogłaszanej przez GUS.

Wobec powyższego wszyscy poważnie myślący o inwestowaniu zadają sobie pytania:
 • Jak dobrze ulokować pieniądze w dobie niskich stóp procentowych?
 • Jaki powinien być portfel inwestycyjny odporny na ewentualny kryzys?
 • Czy inwestowanie w nieruchomości to nadal bezpieczna inwestycja? Czy mnie na nią stać?
 • W co bezpiecznie zainwestować na polskim rynku znów nękanym aferami finansowymi?

 

Inwestycja w amerykańską polisę z rynku wtórnego (US-Life Settlements) nie jest powiązana z rynkiem kapitałowym i generuje podobny zysk jak bardzo dobra inwestycja w nieruchomość. Nie wymaga jednak zaangażowania tak dużych środków finansowych, kosztów zarządzania, utrzymania itp. Jest klasyczną inwestycją pozwalającą osiągnąć godziwy dochód pasywny. Najlepsze inwestycje absolutnej stopy zwrotu dostępne w Polsce w 2020 r nie oferują porównywalnej zyskowności.

Life Settlements może stanowić solidne uzupełnienie portfela inwestycyjnego każdego poważnego inwestora. Inwestorzy nie korzystają z pośrednictwa funduszu inwestycyjnego, nie ponoszą żadnych ukrytych, dodatkowych kosztów lecz inwestują w konkretną wybraną przez siebie polisę. Stosunkowo niski próg wejścia, konkurencyjna stopa zwrotu i wysoki stopień bezpieczeństwa czynią tę inwestycję „rodzynkiem” wśród innych dostępnych na rynku.

Nasza oferta dostępna jest w Polsce od 2018 r. Wybrało już ją kilkudziesięciu polskich inwestorów.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego w obecnym czasie jest niezbędna i na pewno dobrze przysłuży się Twoim inwestycjom.

Od 1 października 2020 do 31 stycznia 2021 wprowadzamy promocyjne warunki inwestowania dla nowych inwestorów.

Najczęściej zadawane pytania

 • polisy na życie

  Czym są amerykańskie polisy z rynku wtórnego zwane też US-Life Settlements?

 • polisy na życie

  Dlaczego obywatele USA sprzedają swoje polisy ubezpieczenia na życie?

 • polisy na życie

  Czy polisę zakupioną na rynku wtórnym traktować jako inwestycję długo-czy krótkoterminową?

 • polisy na życie

  Czy inwestycja w polisę na rynku wtórnym jest bezpieczna?

W co inwestować w 2021 roku?

Oto przykładowa stopa zwrotu z inwestycji w różne instrumenty finansowe dostępne na rynku polskim o ryzyku zbliżonym do Life Settlements. Wyliczenia dokonano we wrześniu 2020 r na podstawie ogólnodostępnych uśrednionych danych. Pierwsze trzy inwestycje w złotówkach, a w przypadku Life Settlements w USD. Średnia przewidywana roczną stopę zwrotu 7,5%, czas trwania inwestycji od 24 do 72 miesięcy. Najlepsza lokata bankowa nie może konkurować z tą średnioterminową inwestycją, zapewniającą nie tylko bezpieczne inwestowanie, godziwy zysk i dywersyfikację portfela, ale pełniącą rolę strategii obronnej, ponieważ stopa zwrotu z inwestycji nie jest zależna od miękkiej gospodarki, zmienności na giełdzie, wahań stóp procentowych, wahań rynku nieruchomości, gwałtownych zmian cen ropy czy nieoczekiwanych wydarzeń globalnych (jak trwająca obecnie pandemia!) Rok 2021 według wielu prognoz może okazać się ciężki dla klasycznych rynków kapitałowych. Epidemia covid-19 ciężko odbija się na całej światowej gospodarce. Warto by  dobrze przemyśleć swoje strategie inwestycyjne.Być może remedium na potencjalny kryzys okażą się inwestycje alternatywne? Do nich na pewno można  zaliczyć Life Settlements.

//lifesettlements.pl/wp-content/uploads/2021/01/porównanie-stóp-zwrotu-wrzesień-2020-zmn.jpg

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 1 NA 1

Nasza firma

Portfel inwestycyjny jest budowany przez naszego amerykańskiego partnera z rozwagą i zapewnia:

 • Profesjonalizm
 • Niezawodność
 • Bezpieczeństwo

Polisy oferowane przez Habersham Funding LLC są poddawane szczegółowej analizie przez specjalistów z branży ubezpieczeń na życie w USA. Następnie w Europie poddawane są dodatkowej weryfikacji przez specjalistów w Niemczech i Szwajcarii. Tylko polisy spełniające surowe kryteria bezpieczeństwa i efektywności są następnie oferowane europejskim inwestorom przez ON LIFE 360, Berlin.
W procesie inwestycyjnym uczestniczą także tacy renomowani partnerzy jak bank JPMorgan Chase & Co., na którego konto przelewane są środki, oraz BANK of UTAH jako zarządca polis (ang. „Securities intermediary”).

Wszystkie podmioty-uczestnicy rynku Life Settlements w USA są nadzorowane i kontrolowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Czytaj więcej

zadzwoń - odpowiemy na pytania dotyczące rynku wtórnego polis na życie

Partnerzy

Fidelity Settelments
on life 360