Pod pojęciem "inwestycja", "zakup polisy", używanych na naszej stronie dla uproszczenia, należy rozumieć odpłatną cesję praw i obowiązków wynikających z polisy ubezpieczenia na życie, tzn. "inwestor" staje się ubezpieczającym i uposażonym (w części proporcjonalnej do swojego wkładu).

Kilka słów o Life Settlements

Inwestycja w amerykańską polisę z rynku wtórnego (US-Life Settlements) nie jest powiązana z rynkiem kapitałowym i generuje podobny zysk jak bardzo dobra inwestycja w nieruchomość. Nie wymaga jednak zaangażowania tak dużych środków finansowych, kosztów zarządzania, utrzymania itp. Jest klasyczną inwestycją pozwalającą osiągnąć godziwy dochód pasywny. Najlepsze inwestycje absolutnej stopy zwrotu dostępne w Polsce w 2020 r nie oferują porównywalnej zyskowności.

Life Settlements może stanowić solidne uzupełnienie portfela inwestycyjnego każdego poważnego inwestora. Inwestorzy nie korzystają z pośrednictwa funduszu inwestycyjnego, nie ponoszą żadnych ukrytych, dodatkowych kosztów lecz inwestują w konkretną wybraną przez siebie polisę. Stosunkowo niski próg wejścia, konkurencyjna stopa zwrotu i wysoki stopień bezpieczeństwa czynią tę inwestycję „rodzynkiem” wśród innych dostępnych na rynku.

Nasza oferta dostępna jest w Polsce od 2018 r. Wybrało już ją kilkudziesięciu polskich inwestorów.

Wobec powyższego wszyscy poważnie myślący o inwestowaniu zadają sobie pytania:

 • Jak dobrze ulokować pieniądze w dobie niskich stóp procentowych?
 • Jaki powinien być portfel inwestycyjny odporny na ewentualny kryzys?
 • Czy inwestowanie w nieruchomości to nadal bezpieczna inwestycja? Czy mnie na nią stać?
 • W co bezpiecznie zainwestować na polskim rynku znów nękanym aferami finansowymi?

 

 

Bezpieczeństwo inwestycji Life Settlements

Oparte jest na trzech filarach:
 1. Największym na świecie rynku ubezpieczeń na życie.
 2. Udziału renomowanych partnerów.
 3. Możliwości wycofania kapitału po upłynięciu okresu prognozy medycznej.

 

Ad.1. Amerykański system ubezpieczeń na życie istnieje od ponad 110 lat. W USA ubezpiecza się na życie o wiele większy odsetek obywateli niż w Polsce. Towarzystwa ubezpieczeniowe należą do  najstarszych i najsolidniejszych firm w kraju. Wiele z nich jest notowanych na NYSE i wchodzi w skład indeksu S&P 500. Roczna sumaryczna składka zbierana przez sektor Life Insurance to 615 mld USD, a całkowite przychody przekroczyły 1 bilion USD (2018) . Dla porównania roczny budżet Polski to ok 104 mld USD (2019). Nasi amerykańscy partnerzy oferują polisy towarzystw z najwyższym ratingiem. W wielu Stanach wypłata sumy ubezpieczenia objęta jest gwarancją do 0,5 mln USD. Firmy tego sektora ubezpieczeniowego podlegają nadzorowi SEC (amerykańskiej Komisji  Papierów Wartościowych i Giełd. Powszechna jest wzajemna reasekuracja firm tego sektora.

 

Ad.2. Inwestując z polisę z rynku wtórnego USA Life Settlements- nie przekazujesz pieniędzy na konto ani polskiej, ani amerykańskiej spółki. Wpłacasz je na konto powiernicze (trust) Banku of Utah prowadzone przez jeden z najstarszych i największych banków USA - JPMorgan Chase & Co.  Z tego rachunku są regulowane składki ubezpieczeniowe dotyczące danej polisy.

Kontrakt trustu został tak sporządzony, że chroni on efektywnie środki zgromadzone w truście przed roszczeniami wierzycieli.  Inwestorzy są beneficjentami uprawnionymi do otrzymania określonej części sumy ubezpieczenia, która jest wypłacana przez ubezpieczyciela – Life Insurance Company -  na rachunek trustu po zapadnięciu polisy.

 

Ad.3.

Po upływie czasu prognozy medycznej - Life Expectancy - masz prawo wycofać się z inwestycji ponosząc jedynie koszty administracyjne w wysokości 250USD niezależnie od zainwestowanej kwoty. Możesz w pełni kontrolować swoją inwestycję.

Najczęściej zadawane pytania

 • polisy na życie

  Czym są amerykańskie polisy z rynku wtórnego zwane też US-Life Settlements?

 • polisy na życie

  Dlaczego obywatele USA sprzedają swoje polisy ubezpieczenia na życie?

 • polisy na życie

  Czy polisę zakupioną na rynku wtórnym traktować jako inwestycję długo-czy krótkoterminową?

 • polisy na życie

  Czy inwestycja w polisę na rynku wtórnym jest bezpieczna?

W co inwestować w 2021 roku?

Oto przykładowa stopa zwrotu z inwestycji w różne instrumenty finansowe dostępne na rynku polskim o ryzyku zbliżonym do Life Settlements. Wyliczenia dokonano we wrześniu 2020 r na podstawie ogólnodostępnych uśrednionych danych. Pierwsze trzy inwestycje w złotówkach, a w przypadku Life Settlements w USD. Średnia przewidywana roczną stopę zwrotu 7,5%, czas trwania inwestycji od 24 do 72 miesięcy. Najlepsza lokata bankowa nie może konkurować z tą średnioterminową inwestycją, zapewniającą nie tylko bezpieczne inwestowanie, godziwy zysk i dywersyfikację portfela, ale pełniącą rolę strategii obronnej, ponieważ stopa zwrotu z inwestycji nie jest zależna od miękkiej gospodarki, zmienności na giełdzie, wahań stóp procentowych, wahań rynku nieruchomości, gwałtownych zmian cen ropy czy nieoczekiwanych wydarzeń globalnych (jak trwająca obecnie pandemia!) Rok 2021 według wielu prognoz może okazać się ciężki dla klasycznych rynków kapitałowych. Epidemia covid-19 ciężko odbija się na całej światowej gospodarce. Warto by  dobrze przemyśleć swoje strategie inwestycyjne.Być może remedium na potencjalny kryzys okażą się inwestycje alternatywne? Do nich na pewno można  zaliczyć Life Settlements.

//lifesettlements.pl/wp-content/uploads/2021/01/porównanie-stóp-zwrotu-wrzesień-2020-zmn.jpg

ZAINTERESOWAŁA CIĘ NASZA OFERTA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 1 NA 1

Nasza firma

Portfel inwestycyjny jest budowany przez naszego amerykańskiego partnera z rozwagą i zapewnia:

 • Profesjonalizm
 • Niezawodność
 • Bezpieczeństwo

Polisy oferowane przez Habersham Funding LLC są poddawane szczegółowej analizie przez specjalistów z branży ubezpieczeń na życie w USA. Następnie w Europie poddawane są dodatkowej weryfikacji przez specjalistów w Niemczech i Szwajcarii. Tylko polisy spełniające surowe kryteria bezpieczeństwa i efektywności są następnie oferowane europejskim inwestorom przez ON LIFE 360, Berlin.
W procesie inwestycyjnym uczestniczą także tacy renomowani partnerzy jak bank JPMorgan Chase & Co., na którego konto przelewane są środki, oraz BANK of UTAH jako zarządca polis (ang. „Securities intermediary”).

Wszystkie podmioty-uczestnicy rynku Life Settlements w USA są nadzorowane i kontrolowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Czytaj więcej

zadzwoń - odpowiemy na pytania dotyczące rynku wtórnego polis na życie

Partnerzy

Fidelity Settelments
on life 360