Life Settlements a oszczędzanie na emeryturę

„Nie musi być wcale tak jak ludzie myślą, że kto płaci wyższą składkę będzie mieć wyższą emeryturę”- twierdzi prof. Witold Orłowski w wywiadzie na Onet Opinie.

https://www.youtube.com/watch?v=dvGiL9VVRO4

Nie tak dawno ogólna stopa zastąpienia wynosiła 60% , a dziś wynosi 56% , a indywidualna stopa zastąpienia tylko 38,6 % (stosunek wysokości pierwszej otrzymanej emerytury do ostatniej pobranej płacy w okresie aktywności zawodowej).
Jest to niestety jeden z najgorszych wyników wśród wszystkich badanych państw (kraje OECD –średnia 63%).
Niestety prognozy dla stopy zastąpienia w Polsce w przyszłości są bardzo pesymistyczne.
Wszystko wskazuje na to, że obecnie wchodzący na rynek pracy młodzi ludzie, odchodząc na emeryturę, będą mogli liczyć na wypłatę świadczenia w wysokości ok.25% swojej dotychczasowej pensji. Wpływ na tak znaczne obniżenie stopy zastąpienia ma wciąż pogłębiający się niż demograficzny i rosnąca długość życia.
Polacy cały czas nie przyjmują do wiadomości tego, że państwowy system emerytalny będzie działać coraz słabiej.
Powinno nastąpić głębokie przewartościowanie myślenia. Z tego „ufam politykom, oni o mnie zadbają” na „od dziś dbam  o  siebie sam, co mogę to odkładam, myślę o przyszłości bo nikt tego za mnie nie zrobi”.
W szczególnie trudnej sytuacji będą osoby samozatrudnione, płacące najniższe składki ZUS.Muszą one sobie już dziś odpowiedzieć na pytania:

Jak oszczędzać na emeryturę?
W co inwestować na emeryturę?
Jak dywersyfikować inwestycje?

Istnieją różne sposoby oszczędzania i inwestowania z myślą o przyszłej emeryturze.

 

IKE, IKZE, obligacje skarbowe czy korporacyjne. Dla osób bardziej tolerujących ryzyko i obeznanych z rynkiem finansowym – akcje, ETF-y, metale szlachetne itd.
Osoby prowadzące od lat działalność gospodarczą na małą lub średnią skalę nie zdążą już zaoszczędzić dostatecznej kwoty wpłacając co miesiąc niewielkie sumy na jeden z programów emerytalnych. Obligacje skarbowe z kolei dają stopy zwrotu minimalnie przekraczające inflację.
Wiele osób inwestuje na rynku nieruchomości. Jeśli nie korzystają z kredytu i efektywnie wynajmują zakupione mieszkania to jest to bardzo dobra inwestycja. Wymaga jednak posiadania znacznego kapitału, zarządzania wynajmem, remontów itd.
Jednak ryzyko takiej inwestycji przy obecnych cenach nieruchomości może w przyszłości wzrastać szczególnie gdy mieszkania nabywane są na kredyt. Stopy procentowe nie zawsze będą tak niskie, a ceny nieruchomości nie zawsze tylko rosną. Mamy przykłady Grecji i Hiszpanii.

Nasza propozycja jest skierowana do osób pragnących oszczędzać długoterminowo, lecz nie posiadających zasobów finansowych pozwalających na zakup mieszkania inwestycyjnego lub posiadających już takowe i chcących dywersyfikować swoje inwestycje.

 

 W przypadku produktów inwestycyjnych, które maja zapewnić nam emeryturę, najważniejsza jest gwarancja wypłaty. Amerykański system ubezpieczeń na życie, największy na świecie, taką gwarancję zapewnia.

Ryzyko inwestycji w polisę z rynku wtórnego jest identyczne jak zakup polisy na życie u ubezpieczyciela.

Tego typu polisy są wymagane przez banki w przypadku udzielania kredytów hipotecznych. Nadzór nad rynkiem wtórnym polis na życie sprawuje Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), odpowiednik polskiej Komisji Nadzoru Finansowego.
Próg wejścia w Life Settlements jest kilka razy niższy niż zakup najtańszego mieszkania pod wynajem i wynosi 10 tys. USD. Inwestycja nie jest skorelowana z rynkiem kapitałowym ani surowcowym i nie podlega wahaniom koniunktury.

Stopa zwrotu w USD jest z góry znana i znacznie przewyższa oprocentowanie obligacji skarbowych czy lokat.

 Horyzont inwestycyjny to minimum 2 lata. Inwestycja jest bezobsługowa. Bardzo dobrze nadaje się do dywersyfikacji geograficznej i walutowej każdego portfela inwestycyjnego.

Life Settlements to nowość na polskim rynku.

 

Inwestor przed podjęciem decyzji jest przez nas dokładnie informowany w bezpośredniej rozmowie o przebiegu procesu inwestycyjnego, ryzykach, szczegółowych warunkach umowy, sposobie wpłaty i wypłaty środków na konto banku powiernika.
Po zapoznaniu się ze specyfiką tej inwestycji sam podejmuje decyzję o wyborze odpowiedniej polisy spełniającej wymagane przez niego warunki.
Nie jest możliwy zakup polisy „przez internet” i bez zapoznania się ze wszystkimi dokumentami.

Brak jest jakichkolwiek opłat dodatkowych takich jak :

  • wynagrodzenie za zarządzanie
  • opłata za nabycie
  • wynagrodzenie success fee

Ze statystyki ostatnich 16 lat wynika, że przy odpowiednim doborze polis i reinwestowaniu inwestor może liczyć na podwojenie kapitału w okresie 6-10 lat. Dla osób oszczędzających długoterminowo nie jest to długi okres.

Przyjrzyjmy się inwestycjom w polisy z ostatnich 5 lat.

ALTA CPA GROUP audyt polis 2014-2019

Ogólna ilość polis oferowanych od 1.01.2014 do 31.08.2019 – 81
Polisy zakończone do 31.08.2019 – 16
Polisy które przekroczyły okres prognozy medycznej  – 3
Polisy które przekroczyły okres prognozy + 2 lata  – 0

UWAGA! Powyższy przebieg inwestycji nie może i nie powinien być traktowany jako gwarancja określonego zwrotu z inwestycji w przyszłości.