Pierwsza polisa w Polsce dała około 17,38% p.a.

Doczekaliśmy się realizacji inwestycji w pierwszą oferowaną na rynku polskim polisę z amerykańskiego rynku wtórnego. W listopadzie 2017 r otrzymaliśmy propozycje zainwestowania w polisę o następujących parametrach:

  • stopa zwrotu 35%
  • oczekiwany czas przeżycia ubezpieczonego wg prognozy medycznej – 42 miesiące
  • oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji  – 10% p.a.*
  • minimalna kwota inwestycji 10 000 USD

Wg prognozy inwestycja miała się zakończyć w maju 2021 roku.
Zakończyła się w listopadzie 2019 roku z następującym wynikiem:

stopa zwrotu 35%

roczna stopa zwrotu w USD  około 17,38 % p.a.

*roczna stopa zwrotu w PLN około 20% (kurs kupna USA 3,56 kurs sprzedaży 6.11.2019 ok 3,85 PLN)

Oczywiście takie skrócenie czasu trwania inwestycji w stosunku do prognozy medycznej nie zawsze się zdarza. Statystyka mówi, że im dłuższa prognoza tym większe jest prawdopodobieństwo jej znacznego skrócenia. Znaczy to tyle, że polisy o krótszym przewidywanym czasie trwania częściej zapadają w prognozowanym terminie, a polisy „dłuższe” , np. 40 miesięczne lub dłuższe częściej trwają o wiele krócej.
Czas potrzebny na załatwienie wszystkich formalności związanych ze śmiercią ubezpieczonego i wpłatą sumy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela na konto Bank of Utah jest różny w różnych stanach. Ta procedura może zająć od trzech do pięciu tygodni.
Nasi inwestorzy zostaną o tym powiadomieni. Będą mogli wtedy podjąć decyzję czy:

– chcą przelać wszystkie środki na swoje konto
– czy chcą zmienić konto, na które mają być przekazane środki
– czy chcą przelać część środków i resztę reinwestować (konieczna nowa umowa)

Zainwestowano w Polsce do tej pory – listopad 2019- w 10 polis Life Settlements. Sukcesywnie będą one zapadać. Informacje podobną jak ta będziemy umieszczać na blogu.

 

Audyt wszystkich polis zapadłych w latach 2014-2019

ALTA CPA GROUP audyt polis 2014-2019

* nie należy utożsamiać podanej stopy p.a. ze stopą zwrotu liczoną procentem składanym