Czy inwestowanie w Life Settlements jest bezpieczne?

„Ryzykujesz wtedy, gdy po prostu nie wiesz, co robisz”

Warren Buffett

 

Czy inwestowanie w Life Settlements jest bezpieczne?

Takie pytanie pada przeważnie jako drugie w czasie wstępnych rozmów z polskimi inwestorami.
Trudno się dziwić. W Polsce w ostatnich kilku latach było wiele afer finansowych, że wymienię tu tylko największe z nich:

GatBack 1

AmberGold 2

W Investments 3

Suma potencjalnych strat inwestorów w tych aferach może sięgnąć nawet 4,0 mld złotych.
Najbardziej przykre jest to, że nasze państwo jest bezradne i nie może ani zagwarantować zwrotu poniesionych strat, ani zapewnić, że podobne afery nie powtórzą się w przyszłości.
W USA w największej aferze finansowej ostatnich 12 lat, piramidzie Madoffa, główny winowajca oraz jego rodzina stracili cały majątek, spłacając inwestorów. Bernard Madoff i jego brat otrzymali wysokie kary więzienia. Jak donoszą media, wierzyciele funduszu Madoffa odzyskali już 72% zainwestowanych środków

System prawny w USA jest zdecydowanie bardziej skuteczny w ściganiu i karaniu finansowych aferzystów, a także w odzyskiwaniu utraconych przez inwestorów pieniędzy. W tym kraju istnieją zupełnie inne zasady postępowania z oszustami finansowymi.
W Europie jest nieco inaczej.Słynne „strzyżenie” inwestorów na Cyprze w 2013 r, w którym osoby posiadające lokaty ponad 100 tys. Euro straciły 47,5% kapitału, przejdzie do historii jako próba legalizacji kradzieży depozytów 5 .

Nie ma inwestycji bez ryzyka-to stara i stale obowiązująca zasada.

Inwestycja w Life Settlements dokonywana jest w na podstawie prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych.
Niestety, nie ma jeszcze w Polsce rynku wtórnego ubezpieczeń. Brak jednoznacznych norm prawnych oraz odpowiedniej ilości i jakości polis na życie.
Amerykański rynek ubezpieczeń na życie jest największy na świecie i działa bez kryzysów od ponad 100 lat.

FullLifeInsurersFactBook2018

Oto kilka danych liczbowych z nim związanych:

– wartość indywidualnych ubezpieczeń na życie w końcu 2018 roku- 12 120,445 mld USD(ponad 12 bln)
– ilość zawartych wszystkich polis na życie zawartych do końca 2017 – 288 857 000 sztuk (2018 -brak danych)
– sumy ubezpieczenia wypłacone beneficjentom w 2018 – 79, 703 mld USD
– wartość zebranej składki do polis na życie w 2018 r – 150,192 mld USD
– suma przychodów branży ubezpieczeń na życie w 2018- 1 008,222  mld USD
– ilość firm ubezpieczeniowych Life Insurance na koniec 2018 r – 773

Dla porównania:

ubezpieczenia-w-liczbach-2018

 

– PZU SA -ubezpieczenia na życie –wartość zebranej składki w 2018 – 21,7 mld PLN (ok. 5,6 mld USD)
– sumy ubezpieczenia wypłacone beneficjentom w 2018–21,5 mld PLN (ok. 5,5 mld USD)
– budżet naszego kraju w 2019 roku- 387,7 mld złotych czyli około 99,9 mld USD.

Czy inwestowanie w amerykańskie polisy na życie, wystawione przez solidne towarzystwa ubezpieczeniowe o wysokim ratingu może być ryzykowne?
Biorąc pod uwagę powyższe dane, naszym zdaniem, ryzyko utraty kapitału jest bardzo mało prawdopodobne.
Trzeba tu jeszcze dodać, że firmy ubezpieczeniowe stosują ubezpieczenia wzajemne i dodatkowo reasekurują się w globalnych towarzystwach reasekuracyjnych takich jak SWISS RE czy LLOYDS of LONDON .
W amerykańskim systemie ubezpieczeń na życie istnieje, podobnie jak u nas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, instytucja gwarancji wypłaty świadczenia z polisy.
Potencjalny polski inwestor powinien brać raczej pod uwagę inne rodzaje ryzyka związane z Life Settlements jak np. ryzyko kursowe, nieprecyzyjną prognozę medyczną, wynalezienie nowych leków czy procedur medycznych przedłużających życie. Wystąpienie takiego ryzyka może jedynie zmniejszyć roczną stopę zwrotu.

Polisa na życie staje się coraz częściej wymaganym przez bank także w Polsce dodatkowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Jeżeli bank, instytucja nieskora do ponoszenia nadmiernego ryzyka, zabezpiecza swoje wierzytelności polisą na życie to świadczy to o wysokim rankingu tego typu polis jako zabezpieczenia. Potencjalny inwestor, podejmując decyzję o odkupieniu części polisy na rynku wtórnym, powinien rozumieć, że staje się uposażonym (beneficjentem) z takiej polisy. To jemu przysługuje odpowiednia część sumy ubezpieczenia i nie ma znaczenia z jakiego kraju pochodzi.
Często inwestorzy pytają o bezpieczeństwo swoich pieniędzy przesyłanych za ocean na podstawie tzw. „Umowy pełnomocnictwa do zakupu” (ang. „Purchase Authorization Agreement” ). Inwestor jest „Mocodawcą”, a Fidelity of Georgetown (FoG) „Agentem”.
Nie rozstajemy się ze swoimi pieniędzmi, powierzając je, jak w przypadku funduszu inwestycyjnego, innemu podmiotowi w zarządzanie. Środki są przesyłane z naszego konta bezpośrednio na konto powiernicze Bank of Utah prowadzone w jednym z największych i najstarszych banków USA – JP Morgan w Nowym Jorku. To z tego konta regulowane są m.in. składki ubezpieczeniowe przypisane do danej polisy. Nikt nie ma prawnego tytułu do wypłacania, przelewania, zadysponowania naszymi pieniędzmi niezgodnie z zawartą umową. Tylko bank powiernik ma do nich dostęp.
Bank o Utah prowadzi rejestr wszystkich inwestorów i to na jego konto towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci należną sumę ubezpieczenia po śmierci ubezpieczonego. Ryzyko inwestycji w polisę z rynku wtórnego jest takie samo jak kupno polisy na życie w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Dodatkowo należy podkreślić, że rynek wtórny polis na życie w USA jest objęty szczegółowymi regulacjami prawnymi.

Dotyczą one zasad działania poszczególnych uczestników rynku-brokerów, agentów, sprzedawców polis (settlement purchaser) i innych. Kontrolę nad nim sprawuje SEC 6 (amerykański odpowiednik KNF).

W udostępnionym na naszym blogu artykule mgr Michała Marszelewskiego w rozdz. 1 autor szczegółowo opisuje podmioty działające na rynku life settlement.

Jaki jest poziom ryzyka przy inwestowaniu w Life Settlements w porównaniu do ryzyka inwestycji w obligacje korporacyjne polskich przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych, lokat strukturyzowanych czy nawet obligacji skarbowych niektórych państw Eurolandu, każdy inwestor może i powinien określić samodzielnie po przeanalizowaniu dostępnych powszechnie informacji.

Odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości .

 

_________________________________________________________________________

1   http://www.turkusowefinanse.pl/skutek-uboczny-afery-getback/

2   https://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/46778-krotka-historia-amber-gold-gdzie-podzialy-sie-te-miliony/46778-krotka-historia-amber-gold-gdzie-podzialy-sie-te-miliony

 3   https://businessinsider.com.pl/finanse/w-investments-cba-o-piramidzie-finansowej-i-zatrzymaniach/wv0935y

4 https://www.rp.pl/Biznes/170909225-Klienci-Bernarda-Madoffa-odzyskali-juz-okolo-72-proc-pieniedzy.html

5 https://independenttrader.pl/grabiez-depozytow-na-globalna-skale-czyli-cypr-2-0.html

6 https://pl.wikipedia.org/wiki/United_States_Securities_and_Exchange_Commission