Czy inwestowanie w Life Settlements jest bezpieczne?

 

“Ryzykujesz wtedy, gdy po prostu nie wiesz co robisz”

Warren Buffett

 

 

 

 

Czy inwestowanie w Life Settlements jest bezpieczne?

Takie pytanie pada przeważnie jako drugie w czasie wstępnych rozmów z polskimi inwestorami.

(Pierwszym jest pytanie :  “czy to jest ETYCZNE?” )

Trudno się dziwić. W Polsce w ostatnich kilku latach było wiele afer finansowych, że wymienię tu tylko największe z nich:

GatBack 1

AmberGold 2

W Investments 3

Suma potencjalnych strat inwestorów w tych aferach może sięgnąć nawet 4,0 mld złotych.
Najbardziej przykre jest to, że nasze państwo jest bezradne i nie może ani zagwarantować zwrotu poniesionych strat, ani zapewnić, że podobne afery nie powtórzą się w przyszłości.
W USA w największej aferze finansowej w historii, piramidzie Madoffa, główny winowajca oraz jego rodzina stracili cały majątek, spłacając inwestorów. Bernard Madoff i jego brat otrzymali wysokie kary więzienia. Jak donoszą media, wierzyciele funduszu Madoffa odzyskali już 72% (2017) zainwestowanych środków

System prawny w USA jest zdecydowanie bardziej skuteczny w ściganiu i karaniu finansowych aferzystów, a także w odzyskiwaniu utraconych przez inwestorów pieniędzy. W tym kraju istnieją zupełnie inne zasady postępowania z oszustami finansowymi.

W Europie jest nieco inaczej. Słynne „strzyżenie” inwestorów na Cyprze w 2013 r, w którym osoby posiadające lokaty ponad 100 tys. Euro straciły 47,5% kapitału, przejdzie do historii jako próba legalizacji kradzieży depozytów 5 .

Nie ma inwestycji bez ryzyka – to stara i stale obowiązująca zasada.

Inwestycja w Life Settlements dokonywana jest w na podstawie prawa obowiązującego w Stanach Zjednoczonych.
Niestety, nie ma jeszcze w Polsce rynku wtórnego ubezpieczeń. Brak jednoznacznych norm prawnych oraz odpowiedniej ilości i jakości polis na życie.
Amerykański rynek ubezpieczeń na życie jest największy na świecie i działa bez kryzysów od ponad 100 lat.

 

Oto kilka danych liczbowych z nim związanych:

2019 LifeInsurersFactBook

– wartość indywidualnych ubezpieczeń na życie w końcu 2018 roku- 12 120,445 mld USD(ponad 12 bln)
– ilość zawartych wszystkich polis na życie zawartych do końca 2017 – 288 857 000 sztuk (2018 -brak danych)
– sumy ubezpieczenia wypłacone beneficjentom w 2018 – 79, 703 mld USD
– wartość zebranej składki do polis na życie w 2018 r – 150,192 mld USD
– suma przychodów branży ubezpieczeń na życie w 2018- 1 008,222  mld USD
– ilość firm ubezpieczeniowych Life Insurance na koniec 2018 r – 773

Dla porównania:

ubezpieczenia-w-liczbach-2018

 

 

– PZU SA -ubezpieczenia na życie –wartość zebranej składki w 2018 – 21,7 mld PLN (ok. 5,6 mld USD)
– sumy ubezpieczenia wypłacone beneficjentom w 2018–21,5 mld PLN (ok. 5,5 mld USD)
– budżet naszego kraju w 2019 roku- 387,7 mld złotych czyli około 99,9 mld USD.

 

 

Czy inwestowanie w amerykańskie polisy na życie, wystawione przez solidne towarzystwa ubezpieczeniowe o wysokim ratingu może być ryzykowne?

Biorąc pod uwagę powyższe dane, naszym zdaniem, ryzyko utraty kapitału jest bardzo mało prawdopodobne.
Trzeba tu jeszcze dodać, że firmy ubezpieczeniowe stosują ubezpieczenia wzajemne i dodatkowo reasekurują się w globalnych towarzystwach reasekuracyjnych takich jak SWISS RE czy LLOYDS of LONDON .
W amerykańskim systemie ubezpieczeń na życie istnieje, podobnie jak u nas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, instytucja gwarancji wypłaty świadczenia z polisy.

Potencjalny polski inwestor powinien brać raczej pod uwagę inne rodzaje ryzyka związane z Life Settlements:

  • ryzyko kursowe
  • nieprecyzyjna prognoza medyczna
  • nowe leki czy procedury medyczne przedłużające życie
  • wysokość składki ubezpieczeniowej

Wystąpienie takiego ryzyka może jedynie zmniejszyć  średnioroczną stopę zwrotu.

Ogólna stopa zwrotu jest stała i znana w dniu zainwestowania w wybrana polisę.

Polisa na życie staje się coraz częściej wymaganym przez bank także w Polsce dodatkowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Jeżeli bank, instytucja nieskora do ponoszenia nadmiernego ryzyka, zabezpiecza swoje wierzytelności polisą na życie to świadczy to o wysokim rankingu tego typu polis jako zabezpieczenia.

Potencjalny inwestor, podejmując decyzję o odkupieniu części polisy na rynku wtórnym, powinien rozumieć, że staje się finalnym uposażonym (beneficjentem) z takiej polisy. To jemu przysługuje odpowiednia część sumy ubezpieczenia i nie ma znaczenia z jakiego kraju pochodzi, Polski, Szwajcarii, Niemiec czy Austrii.

Często inwestorzy pytają o bezpieczeństwo swoich pieniędzy przesyłanych za ocean na podstawie tzw. „Umowy pełnomocnictwa do zakupu” (ang. „Purchase Authorization Agreement” ) zawieranej z Fidelity of Georgetown. Inwestor jest „Mocodawcą”, a Fidelity of Georgetown (FoG) „Agentem” świadczącym usługę “prowadzenia” inwestycji.

Inwestor nie przekazuje swoich pieniędzy na konto amerykańskiej spółki powierzając je w zarządzanie,  jak w przypadku funduszu inwestycyjnego.

Przekazuje je bezpośrednio na konto powiernicze Bank of Utah prowadzone w jednym z największych i najstarszych banków USA – JP Morgan Chase&Co. w Nowym Jorku. To z tego konta regulowane są m.in. składki ubezpieczeniowe przypisane do danej polisy.

Nikt nie ma prawnego tytułu do wypłacania, przelewania, dysponowania naszymi pieniędzmi niezgodnie z zawartą umową. Tylko bank powiernik ma do nich dostęp.
Bank o Utah (formalny uposażony/beneficjent) prowadzi rejestr wszystkich inwestorów i to na jego konto towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci należną sumę ubezpieczenia po śmierci ubezpieczonego.

Z tego konta inwestor otrzyma zainwestowany kapitał plus należny zysk.

Ryzyko inwestycji w polisę z rynku wtórnego jest takie samo jak kupno polisy na życie w towarzystwie ubezpieczeniowym z wysokim ratingiem-od B+ do A+++ (wg. AMBest)

Dodatkowo należy podkreślić, że rynek wtórny polis na życie w USA jest objęty szczegółowymi regulacjami prawnymi.

Dotyczą one zasad działania poszczególnych uczestników rynku-brokerów, agentów, sprzedawców polis (settlement purchaser) i innych. Kontrolę nad nim sprawuje SEC 6 (amerykański odpowiednik KNF).

W udostępnionym na naszym blogu artykule dr Michała Marszelewskiego w rozdz. 1 autor szczegółowo opisuje podmioty działające na rynku life settlement.

Jaki jest poziom ryzyka przy inwestowaniu w Life Settlements w porównaniu do ryzyka inwestycji w obligacje korporacyjne polskich przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych, lokat strukturyzowanych czy nawet obligacji skarbowych niektórych państw Eurolandu, każdy inwestor może i powinien określić samodzielnie po przeanalizowaniu dostępnych informacji.

Odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości .

 

_________________________________________________________________________

1   http://www.turkusowefinanse.pl/skutek-uboczny-afery-getback/

2   https://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/46778-krotka-historia-amber-gold-gdzie-podzialy-sie-te-miliony/46778-krotka-historia-amber-gold-gdzie-podzialy-sie-te-miliony

 3   https://businessinsider.com.pl/finanse/w-investments-cba-o-piramidzie-finansowej-i-zatrzymaniach/wv0935y

4 https://www.rp.pl/Biznes/170909225-Klienci-Bernarda-Madoffa-odzyskali-juz-okolo-72-proc-pieniedzy.html

5 https://independenttrader.pl/grabiez-depozytow-na-globalna-skale-czyli-cypr-2-0.html

6 https://pl.wikipedia.org/wiki/United_States_Securities_and_Exchange_Commission